Clauza compromisorie recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova pentru a fi inclusă în contractele civile şi comerciale interne

"Orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Hotărîrea arbitrală este definitivă şi obligatorie."

Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni:

1. "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova".

sau

"Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: cîte unul numit de fiecare dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri".

2. "Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova".

3. Limba procedurii - limba de stat a Republicii Moldova.

4. Locul arbitrajului - mun.Chişinău, Republica Moldova.

5. "______________________________________________".

 

 

cell phone spy software review how to spy on cheating spouse computer spy computer software spy app android