Lista ArbitrilorPostovan

Dumitru Postovan
n.1948

Actual: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Arbitru international.

Specializare: Soluţionarea alternativă a litigiilor

Anterior: Procuror General al Republicii Moldova


adresa:bd.Şt.cel Mare151,MD-2004,Chişinău, Moldova
tel: + 372 (22) 23 52 88
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Avornic Gheorghe
n.1963

Actual: Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj de pe lîngă CCI a RM. Decanul Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, profesor universitar.

Specializare: litigii economice, arbitraj comercial internaţional.

Grad ştiinţific: doctor habilitat în drept


adresa:str.Gh.Iablocikin 2/1, Chişinău, Moldova,USM
tel: + 373 (22) 59 50 01
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Volcov Vladimir
n.1947

Actual: Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj de pe lîngă CCI a RM. Avocat, şeful Biroului de Avocaţi «Volcov şi asociaţii».

Specializare: solutionarea litigiilor

Anterior: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a RM


adresa: str.Kiev 5, of. 3, mun.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 444000
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Amihalachioaie Gheorghe
n.1949

Actual: Preşedintele Uniunii Avocaţilor din RM

Specializarea: soluţionarea litigiilor


adresa:str.M.Bănulescu Bodoni, 53/A, m.Chişinău,Moldova
tel: + 373 (22) 221910
 
 
Republica Moldova

Babiuc Victor
n.1938

Actual: Avocat, profesor universitar. 

Anterior: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a României.

Grad ştiinţific:Doctor în Drept

Specializare: Contracte comerciale, dreptul societăţilor comerciale, contracte de vînzare-cumpărare, transport internaţional.


adresa:b-d O.Goga nr.2, sector 3,79502,Bucureşti,
Romania
tel: + 401 322 95-50
fax: + 401 322 95-50
e-mail: [email protected]
 
 
România

Băieşu Sergiu
n.1966

Actual: conferenţiar universitar,facultatea de drept  USM, şef catedră drept civil, Avocat, Arbitru în Asociaţia Română de Arbitraj Comercial.

Anterior: Preşedinte al comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.

Specializare: drept civil, drept comercial

Grad ştiinţific: Doctor în ştiinţe juridice


adresa:str.Gh Iablocikin 2/1, m.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 509120 
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Băieşu Aurel
n.1964

Actual: conferenţiar universitar, facultatea de drept USM, Şeful Сatedrei „Drept Internaţional şi Relaţii Economice Externe”

Specializarea: drept international

Grad ştiinţific: doctor în drept


adresa:str. Gh Iablocikin2/1 m.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 509120 
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Babără Valeriu,
a.n. 1960

Actual: Conferenţiar universitar,, facultatea de Drept, USM

Grad stiintific: doctor in drept

Specializarea: Drept Internaţional Priva, dreptul comertului international


adresa: str. Iablocikin,  2/1 mun.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 537905
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova
 

Beržanskienė Renata

n.1969

Actual: Avocat-partener "Sorainen"

Specializarea: Soluţionarea alternativă a litigiilor, tehnologii informaţionale, proprietate intelectuală, comerţ, servicii.

Limbi: engleza, polona, rusă 


adresa: Jogailos 4,LT-01116, Vilnius, Lithuania
Tel: +370 6 9844 898
e-mail: [email protected]
 
 Lituania

Beliciuc Vitalie,
a.n. 1976

Actual: Avocat,
 
Anterior: director şi partener al companiei juridice BSMB Legal Counsellors
 
Specializarea: Dreptul Internaţional Privat, Drept Civil,Drept Corporativ, Dreptul Telecomunicaţiilor.

adresa: Chişinau, str. Tighina 49/3, of.45
tel: (373 22) 222 828, (373 22) 888 282 
e-mail: [email protected]
 
Republica Moldova

Blănaru Dragoş
n.1968

Actual: SCA "A.A.Iordan,Dumitrica & Asociatii" (Romania), avocat Baroul Chisinau.

Anterior: Director-executiv al AP “Clinica Juridică” 

Specializarea: drept comercial, societăţi comerciale,

Limbi: engleza, rusa


adresa:bd.Al.I.Cuza 5, bloc duplex, ap.1, Braila, Romania
tel: + 40 722863413
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Bogos Alexandru
n.1953

Actual: avocat

Anterior: Procuror de raion, Prim Vice-ministru de Stat al RM, Consilier Ambasada RM în Ungaria

Specializarea: litigii economice, civile,comerciale


adresa:str. M. Bănulescu Bodoni 43 A m.Chişinău,Moldova
tel: + 373 22 04 22
 
 
Republica Moldova

Boico Vitalii
n.1937

Actual: Jurist emerit al Uсrainei.

Anterior: Preşedintele Curţii Supreme a Uсrainei, Ministru Justiţiei al Uсrainei, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în Republica Moldova.

Specializare: drept civil


adresa: ul.Kovpaka 17, ap.9, Kiev, 03150, Ukraina
tel: + 044 050 638 71 77
 
 
Ucraina
 

Belohlavek Alexander
n.1968

Actual:profesor universitar, avocat.

Specializare: arbitraj si solutionarea alternativa a disputelor, dreptul international, dreptul comercial international

Grad stiintific: doctor in drept, doctor honoris causa

Limbi: ceha, germana, engleza, polona, rusa


adresa:str.Jana Zajice32, CZ-17000, Praha4, Czech R.
tel: + 420 233379834
email:[email protected]
 
 
Cehia

Braşoveanu Dumitru
n.1946

Actual: Avocat.

Anterior: Viceprşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a RM,  Judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul Civil 

Specializarea: drept civil, drept economic


adresa: str.Armenească 44/2,of.9, m.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 220957
e-mail: [email protected]

 
Republica Moldova

Bunacalea Tudor
n.1949

Actual: Avocat.

Anterior: Consilier juridic al CCI din RM, secretar al Curtii de Arbitraj de pe linga CCI

Specializarea: drept comercial 


adresa: bd.Moscovei 15/1,ap.69, m.Chisinau, Moldova
tel: 069113026  
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Buruiană Mihail
n.1963

Actual:  Lector, facultatea de drept, USM, Avocat, BAA"Buruiana & Partners", Arbitru si conciliator ISCID,Washington DC,SUA

Specializarea: drept international privat si comercial, arbitrajul international comercial si investitional

Limbi: engleza, germana,franceza, rusa, româna.


adresa:str.M.Kogalniceanu 81/4,ap.2, m.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 203448; 069115105
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova
 

Brödermann Eckart
n.1958

Actual: Avocat, director "Brödermann & Jahn.."

Grad stiintific: doctor în drept


adresa: "Brödermann & Jahn Rechtsanwaltsgesellschaft mbH",Neuer Wall 71, D-20354 Hamburg
Tel: +49-(0)40 - 370 905 - 20
e-mail: eckart.[email protected]

 

Germania

 

 

Brych Wlodzimierz
n.1963

Actual:Presedintele Curtii de Arbitraj de pe linga CCI din or.Nowy Tomysl

Specializare: drept comercial, bancar, corporativ

Limbi: rusa, franceza, ucraineana,spaniola, engleza


adresa: ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomysl, Polska
tel: + 48 608 080345
e-mail: [email protected]
 
 
Polonia

Căpăţînă Ion
n.1970

Actual: profesor universitar, facultatea de drept, USM, arbitru AITA. 

Specializare: Drept internaţional privat, dreptul comerţului internaţional,drept corporativ, drept civil, dreptul transporturilor, arbitraj comercial internaţional.


adresa:str.Gh Iablocikin 2/1, bir.303, m.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22)21 06 90, 079661818,
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Cernev Silvi
n.1952

Actual: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Bulgariei  

Specializare: Drept Civil, Drept Comercial, Drept internaţional privat, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine şi a hotărârilor arbitrale străine, ş.a.

Grad stiintific: doctor in drept 


adresa: 51 „Parensov” str., 2-d floor, Sofia 1000, Bulgaria
tel: + 359 2 9802733
e-mail: [email protected]
 
 
Bulgaria

Chibac Gheorghe
n.1943

Actual: profesor universitar, facultatea de drept USM.  

Specializare: drept civil, drept comercial, drept locativ

Grad stiintific: doctor in drept


adresa:str.Iablocikin 2/1, mun.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 57 37 69
 
 Republica Moldova

Covaliu Gheorghe
n.1952

Actual:Lector superior universitar, avocat.

Anterior: Prim-arbitru al Arbitrajului de Stat al RM

Specializarea:  dreptul comercial, litigii economice, falimentul, reorganizarea, lichidarea persoanelor juridice.


adresa: str.Anton Pann 4, of.902, m.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 242425
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Creţu Ion
n.1975

Actual: Lector universitar, facultatea de drept, USM, Avocat

Specializare: Drept civil


adresa: str. Iablocikin 2/1 mun.Chişinău, Moldova
tel: 069137647
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova
 

Creţu Vasile

n.1951

Doctor în drept, conferenţiar universitar,
Facultatea de Drept a USM.
Membru al Consiliului Superior al Magistraturii.


adresa: str. Gh Iablocikin,  2/1 mun.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 509120
 
Republica Moldova

Cremades Bernardo M.

n.1943

Actual: Profesor universitar, partener fondator "B.CremadesY Asociados"

Anterior: Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lîngă CCI a Spaniei. Preşedintele Centrului Internaţional pentru studii în soluţionarea litigiilor.

Grad ştiinţific: Doctor în drept

Specializare: soluţionarea litigiilor investiţionale, protejarea investiţiilot străine,dreptul internaţional public-privat.

Limbi: spaiola, engleza, franceza, germana


adresa: Goya 18-2, E-28001, Madrid, Spain
tel: + 34 91 423 72 00
e-mail: [email protected]
 

 

 
Spania
 

Cujbă Victor
n. 1956

Actual: Avocat

Anterior: arbitru de stat, Vice-prim arbitru în arbitrajul de stat a RM

Specializare: drept economic


adresa: str.Kogalniceanu 81/2, ap.4, Chisinau, Moldova
Tel: 222984, 079122778
e-mail: [email protected]
 
Republica Moldova

Deviatkin Constantin
a.n. 1939

Actual: Vice-Preşedintele Curţii de Arbitraj pentru Soluţionarea Disputelor Economice de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse. Jurist emerit al FR

Specializarea: Drept civil, etc


adresa: 6 lliynka str., Moskow 103684
tel: (7-095) 929 00 91, (095) 929 01 94
fax: (7-095) 929 03 34

 Federaţia Rusă

 

Iurchevici Nicolai
 

Actual:profesor universitar, jurist emerit.

Anterior: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Republicii Beloruse.

Grad stiintific: Doctor habilitat

Specializarea: drept international privat


adresa: 23, Masherova adresa: str., corp.1, cab.706, 220004, Minsk, Belorusia
tel: + 375 (17) 223 53 85
fax: + 375 (17) 223 28 46; 226 98 60
 
 
Republica Belarusi
 

Galliamova Natalia
n. 1956

Actual: Avocat, partener"Veritas", Director"Veritas Financial"

Anterior:Vice-preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Republicii Kirghize 

Specializarea: drept civil, comercial, bancar.


adresa: str.Kiev, 200, et.3,  720001, Bishkek, Kyrgyz Republic
Tel: +996(612) 900973, 900972
e-mail: [email protected]

 Republica

  Kirgiza

Grecu Ilie

n.1959

Actual: Avocat.

Specializarea: vinzare-cumparare internationala, constructie, etc


adresa:str.Arbat 35, of.541, Moscova,119002, F.Rusa
tel: 079576825
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Gribincea Lilia
n.1969

Actual:Conferenţiar universitar, facultatea de drept, USM

Specializare: dreptul comerţului internaţional, drept comunitar al afacerilor, drept bancar, contracte comerciale internaţionale, drept civil, drept comercial, arbitraj comercial internaţional.

Grad stiintific: Doctor in drept

Limbi: romina, rusa, engleza, spaniola.


adresa: str. Iablocikin 2/1 mun.Chişinău, Moldova
tel: 069125767
e-mail[email protected]
 
 
Republica Moldova

Kac Sabina
n.1967

Actual: Secretarul Curţii Permanente de Arbitraj pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei.

Anterior:Consultant superior al Departamentului juridic al Camerei de Comerţ şi Industrie a Sloveniei.

Specializare: Arbitraj comercial internaţional, drept comercial.


adresa: Dimiceva 13, Sl-1504, Ljubjana, Slovenia
tel: + +3861 5898182
e-mail: [email protected]

 

 
Slovenia

Komarov Alexandru
n.1949

Actual: profesor universitar

Anterior: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a Federaţiei Ruse.

Grad stiintific: Doctor habilitat


adresa: 6 lliynka str., Moskow 103684
tel: (7-095) 929 00 91, (095) 929 01 94
fax: (7-095) 929 03 34
 
 
Federaţia Rusă

Kostin Alexei
 

Actual: Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe linga CCI a Federatiei Ruse, profesor, academician.

Anterior: Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă CCI a Federaţiei Ruse

Grad stiintific: Doctor în drept.


adresa: 6 lliynka str., Moskow 103684
tel: (7-095) 929 00 91
fax: (7-095) 929 03 34
 
 
Federaţia Rusă

Klain Boguslav
n.1952

Actual:Preşedintele Curţii Arbitrale de pe lângă Camera Economică şi Camera Agrară din Republica Cehă.

Grad stiintific: Doctor în drept.

Specializarea:dreptul comertului international, dreptul investitional


adresa: Praha 1, 11000 Dlouha 13
tel: + 02 2320104
e-mail: [email protected]
 
Republica Cehă

Lucian Mihai
n.1953

Actual: profesor universitar, facultatea de drept, Universitatea din Bucuresti.

Anterior: Presedintele Curtii Constirutionale a Romaniei, Secretar General Camera Deputatilor a Romaniei.

Grad stiintific: Doctor în Drept.

Specializare: Drept civil şi Drept al Proprietăţii intelectuale.


adresa: str.Mihnea Voda 10,Bucharesti 4, 040276  Romania
tel: +40722392229
e-mail:[email protected] 
 
 
România

Martin Cristina
n.1975

Actual: Avocat, partener "ACI Partners", profesor  universitar,facultatea de drept, USM

Grad stiintific:doctor în drept.

Specializarea: dreptul comercial, dreptul concurenţei, drept civil, dreptul proprietatii intelectuale.


adresa:bd.Stefan cel Mare 65, of.806, m.Chişinău, Moldova
tel: 069122271
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova
 

Mayciyev Shamaral

Actual: Presedintele Curtii de Arbitraj International de pe linga CCI a Republicii Kirghize.adresa:R.Kirghiza, or. Bishkek, 720021, str.Shopokova 89, et.4, bir.1
tel:+996 (312) 383005
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Kirghiza
 

Mikelėnas Valentinas

n.1958

Actual: Avocat, Compania «Lithuanian Bar Association». Profesor Universitatea din Vilnius. Membru expert al Academiei de Ştiinţe din Lituania.


tel: +370 5 274 24 37
fax: +370 5 274 24 44
e-mail: [email protected]
 
 

Nicolai Vasile
n.1956

Actual: Directorul Departamentului expertiză şi certificare a CCI a RM

Anterior: secretarul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe linga CCI RM

Specializare: dreptul comercial international, solutionarea alternativa a litigiilor


adresa: str.M.Cibotari 8, mun.Chişinău, Moldova
tel: + 373 (22) 238819
e-mail: [email protected]
 
 
Republica Moldova

Nowaczyk Piotr
  n.1952

Actual: Partener al companiei juridice SALANS, Polonia.

Anterior: Presedintele  Curtii de Arbitraj Comercial International de pe linga CCI a Poloniei

Limbi: engleză, franceză, germana, polonă şi rusă.


tel: +48 22 24 25 630  fax: +48 22 24 25 242 
e-mail: [email protected]

 

 
Polonia
 

Okolski Josef
 n. 1939

Actual: profesor universitar, facultatea de drept Universitatea din Varsovia

Anterior: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Poloniei

Specializare: Dreptul afacerilor

Limbi: engleza, franceza, rusa


Tel: +48601388666
E-mail:  [email protected]
 
 
Polonia

Osoianu Natalia

n. 1981

Actual: lector superior facultatea de drept ULIM

Grad stiitific: doctor in drept.

Specializarea:drept internaţional privat, dreptul comertului international, dreptul proprietăţii Intelectuale


adresa:str.V.Pircalab 52, bir.211, Chisinau, Moldova
tel: 079507153
e-mail: [email protected]
 
Republica Moldova
 

 Odobescu Igor

  n.1979

 Actual: Managing Partner "ACI Partners"

 Specializare:drept international al afacerilor, drept  corporativ, dreptbancar si financiar

 Limbi: romina, rusa, engleza


adresa: bd.Stefan cel Mare 65, of.806, Chisinau, Moldova
tel:27-93-23
e-mail:[email protected]
 
 

Pascaru Valeriu

n. 1952

Actual: Avocat

Anterior: Preşedintele Curţii de Arbitraj de pe lîngă  Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova AITA

Specializarea: Drept Civil, Transportul International


tel: 079544419
 
Republica Moldova
 

 


Puharic Kresimir
n.1938

Actual: Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei (Ljubljana, Slovenia).

Grad stiintific: Doctor in drept

Specializarea: Dreptul Comercial, Dreptul Commercial International, Dreptul Proprietăţii Industriale.


adresa: Dimiceva 13, Sl-1504, Ljubjana, Slovenia
tel: +386 (1) 5892-543
e-mail: [email protected]
 
 
Slovenia

Petrache Mihai
n.1958

Actual: Administrator al Centrului de Asistenţă Juridică şi Promovare în Business "Mihai Petrache" SRL, Consilier al presedintelui "BJ"

Anterior:  Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Şef al Direcţiei juridice a Aparatului Parlamentului Republicii Moldova.


adresa: str.Maria Cebotari, mun.Chisinau, Moldova
tel: 069139309
 
Republica Moldova
 

Plotnicov Valerii
n.1963

Actual: Avocat, presedintele prezidiului Colegiilor avocatilor FR

Specializare: litigii economice, comerciale, fiscale, corporative.


tel: +7 (499) 2481342
e-mail:[email protected];[email protected]
 
 
Federatia Rusa
 

Rajski Jerzy
 n.1933

Actual: profesor universitar, facultatea de drept şi administraţie a Universităţii din Varşovia.

Anterior:Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ a Poloniei.

Grad stiintific: Doctor habilitat in drept

Specializarea:  dreptul international al afacerilor,


adresa: ul.krakovskie Przedmiescie 26/28, 00-927, Warszawa, Poland
tel: + 48 22 6460997
e-mail: [email protected] 
 
 
Polonia

Smochină Andrei
n.1946

Actual:Director adjunct Institutul de Istorie, Stat si Drept AS RM, profesor universitar

Grad stiintific: doctor habilitat in drept

Specializarea: drept public


adresa: str. 31 August 89, mun.Chişinau, Moldova
tel: 069033588
e-mail:[email protected]
 
 
Republica Moldova
 

Selivon Nicolai
n.1946

Actual: Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe linga CCI a Ucrainei, profesor universitar, academician.

Anterior: Presedintele Curtii Constitutionale a Ucrainei

Grad stiintific: doctor  in drept


adresa: Ucraina, 01601, Kiev, srt.Bolishaia Jitomirscaia 33
tel: + (380-44)272 33 35
e-mail: [email protected]
 
 
Ucraina
 

Suleimenov Maidan

Actual: Presedintele Arbitrajului International din Kazahstan, profesor universitar, academician.

Anterior: Directorul Institutului Statului si dreptului a Academiei de Stiinte

Grad stiintific: doctor habilitat in drept


adresa:Kazahstan 050040,Almaty,str.Timireazev 15B, of.3
tel: +7(727) 31313161
e-mail:[email protected]
 
 
Republica Kzahstan
 

Slipachuk  Tatiana

n.1968

Actual:Vicepresedintele Camerei arbitrale a Ucrainei, Vicepresedintele Comitetului de Arbitraj a Asociatiei Internationale  a Juristilor.Avocat Partener "Saenco Harenco"

Grad stiintific: doctor in drept

Specializare: vinzare-cumparare internationala de marfuri, transport maritim de marfuri, etc.

Limbi: ucraineana, rusa, engleza, germana


adresa: str.Muzeinii per.10, or.Kiev, 01001, Ucraina
tel: + 044 499 6000
e-mail:[email protected] 
 
 
Ucraina

 

 

Švirinas Kęstutis
n. 1972

Actual: Avocat "NORDIA BAUBLYS & Partners"


adresa: Smėlio ул. 18-9/ Tramvajų ул. 1-9,
Vilinius, Lituania
tel: +370 5 248 73 88
 

Velcev Alexandru
n.1949

Actual: Avocat

Specializarea: drept civil, drept comercial.


adresa: str.Tighina 12, mun.Chisinau, Moldova
tel: + 373 44 91 53
 
Republica Moldova
 

Vilkova  Nina

Actual: profesor universitar facultatea de drept Academia Rusa de Comert Extern

Grad stiintific:doctor in drept

Specializarea:  contracte internationale, litigii cu investitii straine


tel: 89857695323
e-mail:[email protected]
Federatia Rusa

Volcinschi Victor
n.1933

Actual: profesor universitar, facultatea de drept USM.

Grad stiintific: doctor in drept

Specializare: ddrept civil, drept familiei, dreptul proprietatii intelectuale, drept comercial.


adresa:str.G.Iablocikin 2/1, m.Chişinău, Moldova, USM
tel: 069354422
 
 
Republica Moldova

Werner Melis

Actual: Preşedintele Centrului de Arbitraj Internaţional de pe lîngă Camera Economică Federală a Austriei.

Grad stiintific: Doctor în ştiinţe juridice şi cercetări politice.


adresa:A-1045 Vienna, Wiedner Hauptstrasse 63, POB 319
tel: + 43-1 50105-4400
fax: + 43-1 50105-216
e-mail: [email protected]

 

 
Austria

Arbitrii sînt numiţi pentru un mandat de 4 ani, prin  Decizia Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova din 25 Noiemnrie 2011, conform art.5 al Statutului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (adoptat de Consiliul CCI la 19 Decembrie 2008).

best cell phone spy app android spy cam spy stuff for cell phones real time gps tracking cheating spouse