Adunarea Generală a arbitrilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

La data de 23.12.2019 a avut loc Adunarea  Generală  a arbitrilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a RM, Sergiu Harea a apreciat la cel mai înalt nivel activitatea Curții de Arbitraj și a informat forul arbitrilor despre aprobarea de către Consiliul Camerei la data de 20.12.2019 a Listei arbitrilor pentru un mandat de 4 ani, și despre aprobarea a două Regulamente noi a Curții de Arbitraj: Regulamentul cu privire la soluționarea litigiilor corporative și Regulile de acordare a unor funcții de administrare a arbitrajului  în cazul arbitrajului ad-hoc.

Totodată, președintele Curții de Arbitraj, Postovan Dumitru a fost reales în această funcție pe un nou mandat de patru ani.  La propunerea dlui,  au fost votați unanim în calitate de vicepreședinți –  Ion Căpățînă și Dumitru Visterniceanu.