COMUNICAT privind suspendarea activității Curții de Arbitraj

Curtea  de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova  informează  că  în vederea diminuării riscului de răspândire a infecției COVID-19 în contextul situației epidemiologice pe teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020  din 17.03.2020 prin care s-a declarat stare de urgență, în perioada 17 martie – 15 mai 2020,  a Dispoziției nr.1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, și  Anexei sale în care au fost stabilite măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, au fost dispuse următoarele:

  1. În scopul asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a justiţiabililor şi a celorlalţi participanţi la actul de justiţie, activitatea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM se suspendă pe perioada stării de urgență.
  2. Pe cazurile pentru care au fost fixate ședințe de arbitraj, tribunalul arbitral, în caz de necesitate, la cererea părții/părților sau din oficiu, va dispune după caz, examinarea litigiului fără participarea reprezentanților (în baza documentelor), amânarea sau suspendarea procedurii arbitrale, cu înștiințarea părţilor  şi altor participanţi la proces despre noul termen  fixat;
  3. Toată corespondența va fi expediată și recepționată prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege care nu necesită prezența fizică a persoanelor, prioritar fiind e-mail: [email protected], curier, poștă.
  4. După încetarea stării de urgență, toate procedurile se reiau din oficiu.

Totodată, reiterăm importanţa respectării şi executării tuturor prevederilor Hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020 și a Dispozițiilor Comisiei  pentru Situații Excepționale a RM emise în perioada  stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 din 17.03.2020.

Pentru consultații și informații  suplimentare,  Vă rugăm să apelați la tel: 0 67439855;

e-mail: [email protected];