Lista arbitrilor

Lista arbitrilor poartă un caracter de recomandare. Arbitrii sunt incluși în listă  pe un mandat de 4 ani, prin  Decizia Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova din 20 Decembrie 2019, conform art.5 al Statutului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (adoptat de Consiliul CCI la 19 Decembrie 2008).

postovan Doctor în drept,

Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova,

Conferenţiar universitar, USPEE „Constantin Stere”,

Arbitru internațional.

Specializare: Soluţionarea alternativă a litigiilor.

Republica Moldova
Capatina_1 Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI RM,

Arbitru internațional,

Avocat, Lector universitar  USM.

Specializare: Dreptul comerţului internaţional,

drept internaţional privat.

Republica Moldova
 dumitru-visternicean Vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI RM.

Specializare: Litigii civile și comerciale.

Republica Moldova
Avornic Doctor habilitat  în drept, Rectorul USPEE “Constantin STERE”,

Președintele Uniunii Juriștilor din Moldova,

Vice-președintele Consiliului Rectorilor din Moldova,

Profesor universitar, Avocat, Arbitru internațional.

Specializare: Litigii economice, Arbitraj comercial.

Republica Moldova
Amihalachioae Avocat, arbitru.

Specializarea: Organizarea şi activitatea avocaturii; Litigii economice.

Republica Moldova

 

 

 Babara v Doctor în drept,  arbitru,

Conferențiar  universitar USM.

Specializarea: Dreptul comercial internaţional, dreptul internaţional privat.

Republica Moldova
 aurel_baiesu Doctor habilitat  în drept,

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Specializarea: Dreptul comercial, dreptul internaţional, Dreptul bancar.

Republica Moldova
Baes Doctor în drept, Arbitru internațional,

avocat, Profesor universitar USM.

Specializare: Drept comercial, drept obligațional.

 

Republica Moldova
beliciuc Arbitru, avocat.

Specializarea: Dreptul internaţional, Dreptul fiscal, Dreptul comunicațiilor.

 

Republica Moldova
A Belohlavek Doctor Honoris Causa,

Profesor universitar de drept și  economie,

Universitatea Tehnică, și Universitatea ZCU din Cehia,

Academia de  Management din Varșovia, Polonia,

Arbitru internațional, Avocat.

Specializare: Dreptul internaţional, soluţionarea alternativă a litigiilor.

Cehia
 Renata_Berzanskiene Avocat Partener “SORAINEN  LAW OFFICE”,  Arbitru internațional.

Specializarea: Soluţionarea litigiilor, proprietatea intelectuală, tehnologiile informaţionale, comerţ.

 

Lituania
bogos Arbitru, avocat.
Specializarea:
 Litigii economice, civile,comerciale.
Republica Moldova
 Boaghi V Doctor în drept,

Conferențiar universitar ASEM,

Director general adjunct Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.
Specializarea: 
Dreptul comerțului, Comerțul internațional.

Republica Moldova
 Bivol S Avocat, manager Vernon David& Associates,

Lector universitar USEM,

Arbitru, Mediator.

Specializare: Drept internațional privat,  arbitraj comercial internațional.

Republica Moldova
Buruiana_Mihai

Magistru în drept, Lector  universitar USM,

Avocat Partener “Buruiană&Partners”.

Arbitru internațional, Avocat.

Specializarea: Drept internaţional privat, drept internaţional economic.

 

 

Republica Moldova
Dragoș Blănaru 02 Director dezvoltare pentru piața eoliană a Rusiei SC”MONSSON OPERATION” SRL,

Avocat “A.A.Iordan, Dumitrică şi Asociaţii”.

Specializarea: Drept comercial şi societăţi comerciale, Reorganizare, faliment, etc.

România
 Buruiana Ion Doctor în drept, Avocat,

Conferențiar universitar, Institutul de Stat de Relații Internaționale.

Specializare: Drept internaţional privat, Drept  comercial  internaţional.

 

Republica Moldova
???????????????????????????????????? Doctor în drept, Partener, Avocat «Brodermann & Jahn Business Law».

Specializarea: Drept civil privat.

Germania
Brych_Włodzimierz Arbitru internațional, Președintele Curții de Arbitraj de pe linga CCI din or.Nowy Tomysl.

Specializare: Drept internaţional privat, drept financiar, drept bancar.

Polonia
Silvi new 3 на 4 см Doctor în drept, Arbitru internațional, avocat,

Preşedintele Curţii  de Arbitraj de pe lângă CCI a Bulgariei.

Specializare: Drept internaţional privat, drept internaţional economic.

Bulgaria
  Cadru didactic Universitatea din Oslo, Norvegia,

Arbitru internațional, Avocat,

Partener “ARBITRADE”.

Specializare: Comerţul internaţional, Investiţiile străine, Dreptul contractual.

Ucraina
DSCF2033 Doctor în drept,

arbitru, Profesor universitar USM.

Specializare: Drept civil, drept comercial, drept locativ.

Republica Moldova
Covaliu Om emerit, Arbitru internațional, avocat,

Lector universitar ULIM.

Specializarea:  Dreptul comercial, litigii economice, falimentul, reorganizarea, lichidarea persoanelor juridice.

Republica Moldova
 Komarov_1 Doctor habilit,

Academia Rusă de comerţ exterior,

Șef catedră  drept privat,

Profesor universitar.

Specializarea:  Dreptul comercial internațional.

Federația Rusă
 Kostin_1 Doctor în drept, academician, Arbitru internațional,

Președintele Curții de Arbitraj  Comercial Internațional de pe lîngă CCI a Federației Ruse.

Specializarea:  Dreptul comercial internațional.

Federația Rusă
cretu_ion Magistru în drept, Lector USM, Avocat,

Arbitru internațional, Mediator,

Administrator autorizat.

Specializare: Drept civil, comercial, comerț internațional.

TEMPORAR SUSPENDAT

Republica Moldova
 Cretu Vasile Conferenţiar universitar USM,

Doctor în Drept, Avocat, activitate didactică.

Specializare: Drept civil, drept comercial.

Republica Moldova
 foto_Cremades Partener  fondator la „B.Cremades & Asociados”,  Avocat,

Arbitru internațional.

Specializare: Arbitrajul investițional,

Protejarea investițiilor străine, soluţionarea alternativă a litigiilor,

Dreptul internațional public și privat.

Spania
cujba Arbitru internațional, Avocat.

Specializare: Litigii civile și comerciale, financiar-bancare, fiscale, de muncă.

Republica Moldova
Avocat.

Specializarea: Litigii civile și comerciale.

Republica Moldova
 corneliu_doni Asistent, stagiar ”NOVA”AB.

Specializarea: Litigii civile și comerciale internaționale.

 Republica Moldova
 dandara liliana Doctor în drept, Prorector Universitatea Cooperatist-Comercială,

șef Departament  Drept,

Cadru științifico-didactic.

Specializarea: Drept civil, drept economic, drept procesual civil.

 Republica Moldova
 Stefan-DEACONU Doctor în drept, Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a României, Profesor universitar, Universitatea din București, Arbitru internațional,

Avocat.

Specializarea: Metode alternative de soluționare a disputelor,

Drept constituțional, instituții public.

 România
 Poza CrisF var Doctor în drept, Conferențiar universitar Universitatea Spiru Haret,  București, România

Avocat,  Arbitru internațional.

Specializarea: Dreptul comercial şi civil, dreptul internațional, dreptul construcţiilor (FIDIC).

Romania
galeamova Arbitru internațional, Avocat

Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Internațional de pe lîngă CCI a Republicii Kârgâze

Specializarea: Drept civil, comercial, bancar.

Republica

  Kirgiza

Grecu_1 Arbitru internațional, Avocat,

Colegiul inter-ramural  al Camerei de avocaţi din Moscova.

Specializarea: Litigii civile și comerciale.

Republica Moldova
Gribincea_1 Doctor în drept, Conferenţiar universitar USM,

Arbitru internațional, Mediator.

Specializare: Comerţul internaţional, Dreptul bancar,

Dreptul afacerilor al UE,

Medierea conflictelor comerciale interne şi internaţionale.

Republica Moldova
 jose-luis-iriarte Doctor în drept, Profesor universitar, Universitatea Publică Navarra,

Avocat„Lupicinio International LawFirm”.

Specializarea: Drept privat internațional, Dreptul Uniunii Europene Drept public internațional.

 Spania
Sabina Avocat, Arbitru  internațional.

Specializare: Arbitraj comercial internaţional, drept comercial.

 

 

Slovenia
Klain Doctor în drept,

Arbitru internațional.

Specializarea: Dreptul comertului international, dreptul investitional.

 

Republica Cehă
 Kot A Doctor în drept,

Avocat Partener ”ANTIKA”,

Arbitru internațional.

Specializarea: Metode alternative de soluționare a disputelor.

 

Ucraina
 Храпутский А Avocat Partener ”LEXTORRE”,

Arbitru internațional.

Specializarea: Metode alternative de soluționare a disputelor.

 Belarus
 Lazar Diana Doctor în drept,

Vice-director Reprezentanța în RM a Corporației CHEMONICS Int.,

Lector universitar USM,

Avocat.

Specializarea: Comerț internațional, Mediere și soluționare amiabilă a litigiilor.

Republica Moldova
 Leaua C Doctor în drept, Avocat, Manager Partener  ”Leaua Damcali Deaconu Paunescu”,

Arbitru internațional,

Profesor universitar.

Specializarea: Dreptul comerţului internaţional;  drept corporativ, dreptul internațional privat.

România
Lucian_Mihai Doctor în drept,

Profesor universitar emerit, Universitatea din Bucureşti, Avocat,

Arbitru internațional.

Specializare: Drept civil, dreptul comercial, dreptul proprietăţii intelectuale.

România
Cristina_Martin Doctor în drept,

Partener ÎM ACI Partners,

Lector universitar USM.

Specializarea: Drept comercial, Drept corporativ. Leasing, Construcții, Restructurări si insolvabilitate.

Republica Moldova
Maiciev S Preşedintele Judecătoriei internaționale arbitrale de pe lângă CCI  a Republicii Kârghâze,

Arbitru internațional.

Specializarea: Soluționarea alternativă a disputelor.

Republica Kârgâză
mikelenas Doctor în drept,

Profesor universitar, Facultatea de drept, catedra drept civil şi drept procesual civil,

Universitatea din Vilnius,  Partener avocat „ Jurevicius, Balciunas&Barktus”,

Arbitru internațional, Avocat.

Specializarea: Drept internațional privat, drept comercial.

Lituania
 Mihalachi i Doctor habilitat în drept,

Conferențiar universitar, șef de catedră USPEE ”Constantin Stere”,

Avocat, BAA “Avornic şi  Partenerii”.

Specializarea: Drept comercial,

Dreptul afacerilor, Dreptul transporturilor şi  asigurărilor.

Republica Moldova
  Magistru în drept, Șef direcție juridică  a CCI a RM, arbitru.

Specializare: Dreptul civil, dreptul economic, dreptul comerţului internaţional.

Republica Moldova
 Novacic Magistru în drept, Arbitru internațional, Mediator,  Adjudecător FIDIC.

Specializarea: Soluționarea alternativă a disputelor.

Polonia
 okolski Doctor în drept,

Profesor Universitatea din Varşovia Facultatea de drept şi administraţie.

Specializare: Drept comercial.

 Polonia
 Oliva_Roberto Avocat, Arbitru internațional.

Specializarea: Drept corporativ, Drept comercial, drept bancar și financiar.

Italia
 otahonov Doctor habilitat în drept,

Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă  CCI a Republicii Uzbece și al Curții de Arbitraj de pe lângă CCI a Republicii Uzbece,

Arbitru internațional, Mediator.

Specializarea: Soluționarea alternativă a disputelor.

Uzbekistan
 pascaru Arbitru, Avocat.

Specializarea: Soluţionarea alternativă a litigiilor.

 Republica Moldova
 Petrache Jurist –coordonator Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor,

Fondator / Administrator al Centrului de Asistenţă juridică şi promovare în busines

“Mihai Petrache”SRL.

Specializarea: Soluţionarea alternativă a litigiilor.

 Republica Moldova
 Foto Eu Conferențiar universitar,

Coordonator proiect Erasmus+Jean Monnet în politicile europene de protecție a consumatorilor (EU4CONS).

Specializarea: Dreptul European al Afacerilor, Dreptul Protecției Consumatorilor.

 Moldova
 plotnicov Doctor în drept, Avocat, preşedintele prezidiumului colegiului de avocați.

Specializare: Litigii economice, administrative,corporative.

 Federatia Rusa
Asko Pohla Președintele Curții de Arbitraj de pe lângă  CCI a Estoniei,

Arbitru internațional,

Avocat, Partener ”Pohla&Hallmagi”.

Specializarea: Soluționarea alternativă a disputelor.

 Estonia
 puharic Doctor în drept, Profesor universitar, Universitatea din Ljubljana, Slovenia,

Președintele de onoare a Curții de Arbitraj Permanent de pe lângă CCI din Slovenia.

Specializarea: Soluționarea alternativă a disputelor.

 Slovenia
 raiski Doctor în drept,

Profesor Universitatea din Varşovia, Facultatea de drept şi administraţie.

Specializarea:  Drept internaţional al afacerilor, drept civil.

 Polonia
 selivon Doctor în drept,

Academician,

Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Ucrainei,

Arbitru internațional, profesor universitar.

Specializarea: Soluţionarea alternativă a litigiilor.

 Ucraina
 Smochina Doctor habilitat în drept,

profesor universitar,

Consultant științific al Institutului  de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a RM.

Specializarea: Drept  public.

 Republica Moldova
 Suleimanov_Maidan Doctor în drept, academician,

Preşedintele Curţii Internaţionale de Arbitraj din Kazahstan,

Directorul Institutului de cercetări Ştiinţifice de drept privat.

Specializarea: Drept civil, drept internaţional privat, soluţionarea alternativă a litigiilor.

 Republica Kzahstan
 Слипачук Doctor în drept, Partener avocat „ Sayenko Kharenko”  Vicepreşedintele Judecătoriei arbitrale a Ucrainei,

Arbitru internațional.

Specializare: Dreptul civil, dreptul internaţional privat, dreptul maritim.

 Ucraina
svirinas Magistru în drept, Partener avocat „Nordia Baublys & partners”,

Specializarea: Soluţionarea alternativă a litigiilor.

 Lituania
Вилкова Doctor în ştiinţe juridice,

Profesor Academia Rusă de Comerţ Extern,

Arbitru internațional.

Specializarea:  Contractele internaţionale, Drept contractual european,  Investiţiile.

 Federația Rusă
 Vlas Gh Președinte al Comisiei de Licențiere a profesiei de Avocat,

Formator  la Centru de Instruire a Avocaților a Uniunii Avocaților,  Avocat.

Specializarea: Litigii civile și comerciale.

 Republica Moldova
Volcov Şeful Biroulul Specializat de Avocaţi «Volcov &Asociaţii».

Specializare: Dreptul proprietăţii intelectuale.

 

Republica Moldova
 Melis Doctor în ştiinţe juridice şi cercetări politice,

Preşedinte  al Centrului de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera Economică Federală a Austriei, Avocat.

Specializarea: Soluţionarea alternativă a litigiilor.

 Austria
 foto zaharcenco Jurist emerit al Ucrainei,

Vice președintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a Ucrainei.

Specializarea: Dreptul comercial internațional.

 Ucraina