Regulamentul cu privire la procedura de soluționare a litigiilor corporative