Avantajele procedurii arbitrale


  1. Procedura arbitrală este mai rapidă şi mai puţin formală, comparativ cu procedura în faţa instanţelor de judecată statale. Părţile pot să stabilească tribunalului arbitral un termen pentru soluţionarea litigiului. Regulamentul Curţii de Arbitraj stabileşte un termen de 6 luni, din momentul cînd cauza a fost transmisă spre soluţionare tribunalului arbitral competent, termen în care trebuie pronunţată hotărîrea arbitrală.

  2. Procedura arbitrală este confidenţială, şedinţele de arbitraj nu sînt publice, nici o persoana nu are acces la informatiile privind activitatea de solutionare a litigiilor în Curtea de Arbitraj.

  3. Competenţa specializată a arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sînt specialişti cu înalta calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale internaţionale.

  4. Părţile desemnează arbitrii care vor soluţiona litigiul comercial în procedură arbitrală. Curtea de Arbitraj are în structura sa 43 de arbitri, dintre care 16 arbitri sînt din ţările cu care Republica Moldova are relaţii comerciale externe. Părţile pot numi în calitate de arbitri persoane care nu sunt în Lista arbitrilor Curţii de Arbitraj, dacă aceştia sînt imparţiali şi au calificare corespunzătoare.

  5. Costuri reduse - taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe transe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxa si cheltuielile arbitrale; Taxa arbitrală a Curţii de Arbitraj pe lîngă CCI a RM este mai mică decît taxele percepute în alte instituţii de arbitraj permanente din alte ţări.

  6. La adoptarea hotărîrii arbitrale tribunalul arbitral se conduce în primul rînd de voinţa părţilor expusă în contract şi de uzanţele comerciale.

  7. Hotărîrile arbitrale sunt definitive şi obligatorii pentru părţi din momentul pronunţării şi nu pot fi atacate în ceea ce priveşte fondul litigiului.

  8. Hotărîrile arbitrale se bucură de o largă recunoastere internaţionala, Republica Moldova, alături de alte peste 100 state, a ratificat Conventia Natiunilor Unite cu privire la recunoaşterea si executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York, în 1958.

  9. Părţile pot media conflictul şi să înceteze astfel procedura arbitrală.

como comprar levitra comprar cialis sao paulo sildenafil en farmacias ahumada spy cell phones software computer spyware for cheating spouse how to spy on cheating spouse cell phone best cell phone spy software