Clauza compromisorie model

CLAUZA COMPROMISORIE
recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 

pentru a fi inclusă în contractele  comerciale 

“Orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi. Hotărîrea arbitrală este definitivă şi obligatorie.”

Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni:

1. “Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova”.

sau

Tribunalul arbitral va fi compus din 3 arbitri: cîte unul numit de fiecare dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri”.
2. “Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova”.
3. Limba procedurii – limba de stat a Republicii Moldova.
4. Locul arbitrajului – mun. Chişinău, Republica Moldova.
5. ______________________________________________”.